Certificaten en keurmerken: welke zijn van belang en waar staan ze voor?

Onderstaande keurmerken of certificaten zijn van toepassing op CBD producten. Binnen de Europese markt duiden deze keurmerken erop dat een voedingsmiddel of supplement op een veilige en verantwoorde manier is geteeld, geproduceerd en verpakt. Het betekent ook dat de fabrikant maatregelen heeft genomen om productiefouten op te sporen. Een batch waarmee mogelijk iets niet in orde is, kan indien nodig worden terugroepen.

Productiestandaarden en veiligheid

 

GMP – Good Manufacturing Practices

Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elk pilletje kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij medicijnen, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort.

Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom wereldwijd de vereiste voor de productie van geneesmiddelen. De GMP maken deel uit van het WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products Moving in International Commerce.

HACCP 

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Controle vindt plaats door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

GAP

Het GLOBALGAP (voorheen EurepGAP) keurmerk is een initiatief van een aantal Europese supermarktketens. Zij hebben basisrichtlijnen opgesteld voor “Goede Agrarische Productie” (GAP) van verse groenten en vers fruit. Deze staan bekend als de GLOBALGAP-richtlijnen.

Deze Europese supermarkten leggen het GLOBALGAP-protocol op als basisnorm met als doel het vertrouwen van de consument met betrekking tot voedselveiligheid te behouden. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten. Na invoering beschikt een teler over een systeem om aan te tonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Deze internationale productiestandaard voor de teelt besteedt, naast voedselveiligheid, aandacht aan:

  • Minimaliseren van milieuverontreiniging;
  • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Meer doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • Goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel;
  • Behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving.

Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De herkomst en de productiewijze van de producten zijn door deze registraties sneller te herleiden. Het behalen van de GLOBALGAP-certificering neemt normaal gesproken twee tot vier maanden in beslag, afhankelijk van de inzet van desbetreffende teler.

Biologisch en duurzaamheid

 

EU-BIO

Dit is het Europees Biologisch keurmerk. Het wordt uitgegeven door de inspectie-organisatie Skal Biocontrole. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal controleert hierop in opdracht van het Ministerie van LNV. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is.

Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term.

EKO

Het EKO-keurmerk op de verpakking van voedingsmiddelen geeft in Nederland aan dat het product biologisch is en afkomstig van een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid. Dat wil zeggen dat het product minimaal voldoet aan de Europese wettelijk gestelde normen voor ecologische producten en productiemethoden. De term biologisch is wettelijk beschermd.

Er mogen er geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Ook is door het veevoer mengen van antibiotica en groeihormonen niet toegestaan. Het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen is niet geheel verboden: kunstmest is toegestaan indien het toepassen van de overige regels niet volstaat om aan de nutritionele behoeften van de planten te voldoen”, gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan als toepassing van de regels “niet volstaat om de planten adequaat tegen plagen en ziekten te beschermen”.

Het ontbreken van een bio keurmerk

Er bestaan duurzame bedrijven die biologische, therapeutic grade producten maken en toch geen keurmerk hebben. Juist in de wereld van de gezondheidsproducten is dit een veelvoorkomend verschijnsel. Men vindt dat de huidige standaarden voor productie en biolandbouw niet hoog genoeg zijn.

Met andere woorden, een bio- of eko-keurmerk kan ook enigzins misleidend werken.

 

In de CBD branche hanteert bijvoorbeeld Endoca dit principe. Zij noemen de volgende redenen waarom ze geen EU-biokeurmerk hebben aangevraagd:  

  • We hebben een nieuwe standaard gecreëerd: 100% biologisch

Bij Endoca kweken we onze hennep op gecertificeerd biologisch land, en verwerken het product zelfs in een gecertificeerde biologische productiefaciliteit. We noemen het 100% biologisch, omdat dat precies is wat het is. We gebruiken geen chemicaliën en mixen onze producten niet met iets wat niet biologisch is.

  • Biologische certificatie is (soms) bedrog

Als je producten met een biocertificaat koopt, kan je er nooit 100% zeker van zijn dat ze echt 100% biologisch zijn. Slechts weinig mensen weten dit, maar er is een wet die zegt dat een biologisch product dat je maakt vermengd mag zijn met niet-biologische bestanddelen. Hiervoor gelden verschillende percentages in verschillende industrieën.

Daarnaast zijn er ook landbouwers die een biocertificaat hebben en ervoor kiezen om niet-biologische producten in te kopen, ze een bio-logo te geven en ze dan als bioproduct door te verkopen.

  • Overheden hebben gefaald.

Overheden over de hele wereld weigeren hennepolie als voedsel te beschouwen. Daardoor doen ze er alles aan om maar geen certificaten te moeten geven, ook al voldoet het productieproces misschien aan alle voorwaarden.

Net zoals overheden falen om het mensenrecht op toegang tot medicinale cannabis te beschermen, hebben ze ook gefaald een systeem te creëren waarin de voedselketen beschermd is.

De enige oplossing is: dichtbij de bron kopen, bij een landbouwer die je kunt vertrouwen.

Lees meer

Hoe beoordelen wij CBD-olie op kwaliteit?
Vergelijk verschillende aanbieders